Brugklassers (FlickrCC_hindrik_sijens)

Omgaan met diversiteit

In een klas kunnen leerlingen ook verschillen in opvattingen en waarden en normen over seksualiteit. Soms leidt dit tijdens lessen over seksuele vorming tot heftige discussie es met confronterende of grensoverschrijdende uitlatingen. Hoe gaat u daar mee om?

Mijn leerlingen verschillen in seksuele ontwikkeling, ervaring, opvattingen en voorkeuren. Seksuele vorming in zo'n diverse groep is goud waard; het kleurt en verdiept ieders beeld van seksualiteit.  

Een docent

regenboogzebrapad Utrecht

Tips hoe om te gaan met diversiteit
 

 1. Wees u ervan bewust dat groeps- en individuele opvattingen over seksualiteit niet alleen tussen, maar ook binnen een cultuur of religie (kunnen) verschillen. 
 2. Benoem de verschillen tussen culturen en religies, maar sta vooral stil bij de overeenkomsten.
 3. Laat de leerlingen vooral zelf uitleggen welke betekenis ze zelf geven aan seksualiteit. 
 4. Probeer bij het bespreken van seksualiteit onderscheid te maken tussen (medische of wetenschappelijke) feiten en meningen. Laatstgenoemde zijn gebaseerd op persoonlijke ervaring, opvoeding, geloof en cultuur. 
 5. Probeer de voorlichting zo neutraal mogelijk te houden; de relatief liberale houding van Nederlanders tot relaties, voorhuwelijkse seks, homoseksualiteit en abortus kan voor sommige jongeren erg verwarrend of te confronterend zijn. 
 6. Geef aan dat het niet nodig is dat iedereen het met elkaar eens wordt, maar dat begrip en acceptatie van elkaars opvattingen, een uiting is van respect.
 7. Wees ‘nieuwsgierig’, vraag leerlingen om hun mening te verduidelijken in plaats van afkeurend te reageren. Door dit te doen, stimuleert u mogelijk een open houding tussen leerlingen onderling. 
 8. Het is wel belangrijk dat u als docent ingrijpt als leerlingen zich onderling normatief of respectloos uitlaten. Denk bijvoorbeeld aan uitlatingen als ‘Marokkanen zijn ..’, ‘jongens willen altijd’ of 'homo's zijn vies'.
 9. Wijs de leerlingen op de internationale seksuele rechten, ondertekend door 140 landen, die stellen dat jongeren het recht hebben om goed geïnformeerd te zijn en zelf te kunnen bepalen of, wanneer, met wie, en hoe vaak ze seks willen hebben. 

Meer informatie 

 • Met het lespakket Lang Leve de Liefde kunnen docenten in de onder-en bovenbouw van het voortgezet onderwijs leerlingen ondersteunen bij het maken van gezonde keuzes in liefde, relaties, seksualiteit en veilig vrijen.
 • Met het lespakket Lang Leve de Liefde kunnen docenten in de onder-en bovenbouw van het voortgezet onderwijs leerlingen ondersteunen in een prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling rondom liefde, relaties, seksualiteit en veilig vrijen.
 • Met de Lesbrief Seksuele Diversiteit kunt u aandacht besteden aan seksuele diversiteit en homoacceptatie bevorderen.
 • Meer over seksuele en genderdiversiteit
 • Lesgeveindeliefde.nl – website voor en door docenten ter ondersteuning in het omgaan met lastige situaties tijdens het lesgeven.

Gerelateerde producten

Scroll
naar beneden