Brugklassers (FlickrCC_hindrik_sijens)

Doelen van seksuele vorming

De belangrijkste doelstelling van relationele en seksuele vorming is jongeren te ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling en hen leren seksueel verantwoorde keuzen te maken.

Subdoelen

Kennis
Leerlingen:

 • kennen de seksuele functies en ontwikkelingen van het vrouwelijk en mannelijk lichaam en weten hoe de voortplanting verloopt.
 • weten wat de fysieke, emotionele, sociale en culturele aspecten zijn van seksualiteit.
 • zijn bekend met de verschillende vormen, gebruikswijzen en voor- en nadelen van anticonceptie.
 • weten welk seksueel gedrag wel of niet toelaatbaar is.

​Houding
Leerlingen ontwikkelen:

 • een respectvolle houding ten aanzien van verschillen in relaties, genderidentiteiten en sekserollen
 • respect voor elkaars wensen en grenzen
 • een positief zelf- en lichaamsbeeld
 • een positieve attitude ten aanzien van anticonceptie en condoomgebruik bij seksuele activiteit
 • afkeurende houding ten aanzien van seksuele intimidatie, (seksueel) grensoverschrijdend of homonegatief gedrag

Vaardigheden
Leerlingen kunnen:

 • manieren vinden om seksuele gevoelens en behoeften te uiten en seksualiteit op een plezierige en respectvolle manier beleven
 • communiceren over eigen wensen en grenzen ten aanzien van relaties en seksualiteit
 • anticonceptie en condooms adequaat gebruiken
 • respectvol met elkaar omgaan
   

Uitgangspunten van seksuele en relationele vorming
 

 1. Start vanaf de geboorte en is een continu proces;
 2. Houdt expliciet rekening met de verschillende ontwikkelingsfasen en leefwereld van kinderen en jongeren;
 3. Is gebaseerd op de seksuele en reproductieve rechten van kinderen;
 4. Is gebaseerd op een samenhangende en brede visie op seksuele gezondheid en welzijn;
 5. Stelt dat iedereen gelijkwaardig is en het recht heeft om zelfkeuzes te maken;
 6. Draagt bij aan een rechtvaardige samenleving door het individu en de gemeenschap weerbaar te maken;
 7. Is zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

Meer informatie

Scroll
naar beneden