Afsluiting

Om jongeren goed te begeleiden in hun relationele en seksuele ontwikkeling, blijven de lessen ook na de Week van de Liefde belangrijk. De Week van de Liefde vindt plaats van 10 februari t/m 14 februari 2020.

Afsluiten en dan verder

Jongeren blijven nieuwsgierig, ontwikkelen zich verder en hebben vragen over seksualiteit. Evalueer wat goed ging en wat er beter kon. We geven hier informatie en tips om relationele en seksuele vorming structureel in te bedden in het schoolplan.

Evalueer de week voor een goed vervolg

Om een goed vervolg te geven aan de Week van de Liefde is het belangrijk met het hele team de projectweek te evalueren.

Vragen die u kunt stellen bij de evaluatie

  • Wat waren de reacties van de leerlingen?
  • Hoe hebben de leerkrachten de lessen ervaren?
  • Welke onderwerpen behoeven meer aandacht?
  • Voelen de leerkrachten zich voldoende toegerust of hebben ze extra ondersteuning nodig?
  • Wat is de belangrijkste opbrengst voor de school en de leerlingen?
  • Hoe belangrijk vinden we deze lessen voor kinderen?
  • Hoe zou de Week een vervolg kunnen krijgen?
  • Hoe kunnen we aandacht voor dit thema ook verbinden met de visie of beleid van de school?

We zijn benieuwd hoe het ging!

Welke activiteiten waren een groot succes? Hoe reageren jongeren op de lessen? Wat vonden de jongeren bijzonder? Kortom wat heeft het de school en leerlingen opgeleverd? En welke leuke plannen heeft u in petto? Mail ons via weekvandeliefde@seksuelevorming.nl

Inbedden in het schoolplan

Op basis van deze evaluatie besluit u of en hoe relationele en seksuele vorming structureel ingebed wordt in het curriculum of schoolplan. Structurele aandacht heeft uiteindelijk veel meer effect dan ad hoc activiteiten.

Door gezamenlijk een visie en beleid te ontwikkelen kan het team zich gesteund voelen, ook richting ouders. Maak verbinding met een bredere missie van de school. Bijvoorbeeld met een veilige school of een vreedzame school. Sluit aan bij een pedagogische visie, waarin leerlingen respectvol met elkaar leren omgaan. We geven graag tips en adviezen hoe u visie en beleid op school vorm kunt geven. Hiermee kunt u zich als school profileren en laten zien dat u dit thema belangrijk vindt.

 

Scroll
naar beneden