Wilt u het vignet Gezonde School behalen?

Scholen die investeren in een structurele aanpak van seksuele vorming kunnen in aanmerking komen voor het themacertificaat Relaties en Seksualiteit, dat onderdeel is van het vignet Gezonde School.

Seksuele vorming is het meest effectief als een school dit planmatig en in meerdere lesjaren aanbiedt. Daarvoor is het belangrijk dat seksuele vorming een plek heeft in het beleid van de school.

Bij structurele aandacht voelen leerlingen zich veiliger en meer gerespecteerd. Wanneer leerlingen lekkerder in hun vel zitten, presteren ze beter en is er minder ziekteverzuim.

Lees meer over de concrete invulling van visie en beleid.

Komt u in aanmerking voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit? 

Scholen die investeren in een structurele aanpak van seksuele vorming kunnen in aanmerking komen voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit, dat onderdeel is van het vignet Gezonde School. 

Met het certificaat kunt u zich profileren. Het themacertificaat is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de seksuele gezondheid van hun leerlingen. U laat hiermee zien dat de school op verschillende terreinen een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen bevordert: 

  • Gezondheidseducatie: De school besteedt in een doorlopende leerlijn aandacht aan relationele en seksuele vorming. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een lespakket uit te voeren. Scholen besteden op een structurele manier, zowel in de onder- als de bovenbouw, aandacht aan het thema in de lessen. In ieder geval komen de volgende onderwerpen aan bod; lichamelijke ontwikkeling o.a. puberteit, veilig vrijen (preventie ongewenste zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen), wensen en grenzen, seksuele grensoverschrijding en (acceptatie van) seksuele diversiteit.
  • Fysieke en sociale omgeving: het bevorderen van een gezonde ontwikkeling op relaties en seksualiteit bestaat uit een wisselwerking tussen de fysieke en sociale omgeving en het gedrag van de leerlingen en medewerkers. Bijvoorbeeld: het installeren van condoomautomaten in de school (fysieke omgeving) of de school deelt haar visie, beleid en de invulling van de lessen over relaties en seksualiteit met de ouders (sociale omgeving). 
  • Signaleren: leerkrachten hebben met de ouders de taak om tijdig ongewenst (seksueel) gedrag te signaleren. Bijvoorbeeld: de school heeft een vertrouwenspersoon waar leerlingen ook terecht kunnen als er sprake is van seksuele intimidatie, homonegatief gedrag en dergelijke. (Dit mag ook een leerkracht zijn die dit als aandachtspunt heeft).   
  • Beleid: het is belangrijk dat uw school ook in visie en beleid aandacht heeft voor relaties en seksuele vorming. Dat kan bijdragen aan een veilig schoolklimaat, waarin leerlingen zich op een veilige en gezonde manier seksueel ontwikkelen. Bijvoorbeeld: de school biedt de mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering van leerkrachten rondom relationele en seksuele vorming, indien nodig of gewenst.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat u moet doen om het themacertificaat Relaties en seksualiteit te behalen? Ga naar Gezondeschool.nl

Om dit themacertificaat te behalen kan de Gezonde School-aanpak helpen. Deze aanpak geeft handvatten om planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. 

 

Scroll
naar beneden