Twee jongens spel op school speciaal onderwijs

Relaties en seksuele diversiteit

Deze leerlijn is er op gericht om te leren op een respectvolle en positieve manier relaties aan te gaan, met een partner naar eigen keuze. U vindt hier een overzicht van lesmaterialen en tips om aan dit doel te werken.

Ik bespreek seksuele diversiteit door het onderwerp dicht naar de persoonlijke beleving van mijn leerlingen te brengen. Zo vinden leerlingen soms dat jongens onderling met seks mogen experimenteren, maar dat homoseksualiteit niet kan. Daar voeren we dan een discussie over.

Agaath Hoeksema
docent cluster 3, A.J. Schreuder

Thema's

De leerlijn relaties en seksuele diversiteit gaat over:

 • relatievorming
 • verliefdheid
 • respectvolle relaties
 • zelfacceptatie
 • seksuele diversiteit

 

Kerndoelen

De leerlingen werken bij deze leerlijn aan kerndoelen 6 en 10.

 • Kerndoel 6 (DB): ‘De leerling leert over overeenkomsten en verschillen tussen mensen en groepen van mensen in levensbeschouwing, opvattingen en leefwijzen, met daarbij aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit.’ (Mens en maatschappij)
 • Kerndoel 6 (AR): ‘De leerling leert over burgerschap in de Nederlandse samenleving en de eigen rol als burger in te vullen en leert de betekenis te zien van respect voor verschillen tussen mensen in opvattingen en leefwijzen, met daarbij aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit.’ (Mens en maatschappij)
 • Kerndoel 10 (DB/ AR): ‘De leerling krijgt zicht op de eigen voorkeuren, interesses en toekomstwensen op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap.’ (Ontwikkelen van toekomstperspectief)

De belangrijkste boodschap die je meegeeft aan leerlingen én ouders, is dat je respectvol met elkaar om gaat.

Anne Nales
Anne LG Nales
docent cluster 3 en 4, Talita Koemi

 

Tips bij het lesgeven over het thema relaties en seksuele diversiteit
 

 1. Nuancering
  Leerlingen met autisme hebben vaak moeit met nuanceren. Ze denken en benoemen dingen vaak erg zwart/wit, dat hoort bij de stoornis. Soms zorgt dit voor uitspraken die discriminerend overkomen. Bied uw leerlingen meer taalnuances aan, zodat ze leren zich beter uit te drukken.
 2. Gastdocent
  Nodig een homoseksuele docent uit om iets te komen vertellen over homoseksualiteit. In veel klassen blijkt dat homo-negativiteit daardoor wegvalt. Het onderwerp is dan gekoppeld aan een persoon, wat het vaak makkelijker bespreekbaar maakt. Zo kunnen uw leerlingen nieuwe inzichten vergaren.
 3. Stellingen
  Oefen het geven van een eigen mening aan de hand van stellingen in een debat.
 4. Rollenspelen
  Oefen het praten over relationele gevoelens, misverstanden, ruzies e.d. met behulp van een rollenspel.

Downloads en links

Scroll
naar beneden