Twee jongens spel op school speciaal onderwijs

Lesmateriaal

Welk lesmateriaal kunt u gebruiken om seksuele vorming te geven en de doelen van de leerlijn te behalen? Hier vindt u een overzicht van door andere docenten veelgebruikte materialen.

Ik heb meegewerkt aan de ontwikkeling van de leerlijn en de koppeling aan de materialen. Ik ben trots op het resultaat. Hier kunnen docenten meteen mee aan de slag!

Marco Admiraal
Marco Admiraal
docent cluster 3, Prisma

Veelgebruikte lesmaterialen

Aan de leerlijn seksuele vorming voor het (v)so zijn veelgebruikte lesmaterialen gekoppeld. Met de hieronder uitgelichte materialen werkt u aan de meeste leerdoelen uit deze leerlijnen.Met de aanbevolen aanvullende materialen kunt u aan specifieke doelen of thema's uit de leerlijnen werken.

Lespakket Relaties en Seksualiteit

Dit lespakket voor het reguliere basisonderwijs wordt veelgebruikt op (v)so scholen. U werkt met de lessen uit dit pakket aan de meeste doelen uit de leerlijn seksuele vorming. Momenteel gebruiken scholen Kriebels in je Buik. In 2018 is deze online methode ook voor het (v)so beschikbaar. Tot dan kunt u Relaties en Seksualiteit nog gebruiken.

 

Praten over Seks

Een methode om leerlingen met een verstandelijke beperking zich bewust te laten worden van eigen wensen, interesses en mogelijkheden. Ook bedoeld om waarden, normen, grenzen en regels op maat aan te reiken. Bevat een sekswoordenboek, wat door verschillende clusters in het (V)SO gebruikt wordt.

 

Seks@relaties.kom

Een werkboek waarmee seksuele vorming gegeven kan worden aan leerlingen met een verstandelijke beperking. Bevat werkbladen en veel visueel materiaal.

 

HALLO IK

Hallo Ik is een trainingsmethode over lichaam, gevoel, seksualiteit, weerbaarheid en sociale vaardigheden voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, een auditieve beperking en/ of een communicatieve beperking.​

 

Voor leerlingen vanaf niveau 9

Lang Leve de Liefde praktijkonderwijs

Dit lespakket voor het praktijkonderwijs, wordt in het vso vaak gebruikt voor leerlingen die functioneren op niveau 9 en hoger.

 

PrOmotie

PrOmotie is een overkoepelende methodiek voor het praktijkonderwijs. Binnen de leerlijnen Cultuur en Maatschappij zijn werkboeken en lesmateriaal voor seksuele vorming uitgewerkt.

 

Gebruik ook de volgende handige overzichten

Tips voor het lesgeven

Leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn geen homogene groep. De seksuele ontwikkeling verschilt. Afhankelijk van het soort beperking hebben leerlingen verschillende onderwijsbehoeften. U zult in veel gevallen de bovenstaande lesmaterialen aanpassen aan de specifieke onderwijsbehoeften van uw leerlingen. Hier vindt u per doelgroep aandachtspunten en tips voor in de praktijk:

Aanbevolen aanvullende materialen

Scroll
naar beneden