Twee jongens spel op school speciaal onderwijs

Ouders en verzorgers

Ouders en verzorgers spelen een belangrijke rol bij de seksuele opvoeding van hun kinderen. Zeker bij kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. Het is daarom essentieel dat u de ouders betrekt bij de relationele en seksuele vorming. Hoe pakt u dat aan?

Ik wil dat mijn kind op school een goede basis meekrijgt op het gebied van seksuele vorming. Zodat hij weet ‘hoe het werkt’ en hij in de toekomst een relatie kan aangaan.

Peter van der Lans
vader van puberzoon met verstandelijke beperking

Waarom ouders betrekken?

Alle kinderen hebben baat bij heldere informatie over relaties en seksualiteit. Die informatie moet aansluiten bij hun behoeftes, ontwikkeling en leefwereld.

Stem daarom altijd met ouders af hoe u het thema relaties en seksualiteit op school aanpakt.

Zo kunnen school en thuis elkaar versterken in de boodschap en informatie die zij meegeven.

 

Hoe informeert u ouders?

Ouders willen vaak weten wát de school aan seksuele vorming doet. Als zij weten wat hun kind op school leert, kunnen ze hier thuis bij aansluiten.

  1. Schoolgids. Vermeld in de schoolgids wat u doet op het gebied van relationele en seksuele vorming.
  2. Nieuwsbrieven. Informeer ouders gedurende het schooljaar over het thema. Bijvoorbeeld met digitale nieuwsbrieven en op de website van uw school.
  3. Materialen. Vertel ouders welke materialen en websites u tijdens de lessen gebruikt. Zij kunnen daar thuis mee verder. Geef daarbij aan wat bij welk leeftijds- en ontwikkelingsniveau hoort.
  4. Ouderavond. Organiseer eens een informatieve ouderavond over seksuele vorming. U kunt dan onderwerpen behandelen als de puberteit, het gebruik van sociale media en het aangaan van relaties. U kunt hiervoor het draaiboek voor een ouderavond (so) gebruiken en de aanvullende katern voor gebruik in het vso.
  5. Sociale codes. Werk op school met sociale codes en deel deze met de ouders. Hoe gaan kinderen op school met elkaar om?
  6. Discomiddag. Organiseer samen met de ouders momenten waarop kinderen ervaring op kunnen doen in het omgaan met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan een discomiddag.
  7. Oudergesprekken. Maak de seksuele ontwikkeling van de leerling een vast onderdeel van de oudergesprekken. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de ouderbrochure 'Seksuele opvoeding van kinderen en jongeren (0 - 18 jaar) met een beperking (download onderaan pagina).

Seksuele vorming moet je gewoon doen. En erover met school in gesprek gaan ook!

Uit onderzoek van Ouders en onderwijs komt naar voren dat 90% van alle ouders neutraal tot tevreden is over de kwaliteit van onderwijs van de school van hun kind. Toch missen ouders op essentiële punten de samenwerking met de school. Ouders willen mét andere ouders in gesprek over schoolzaken. Ze zijn onzeker over hun rol bij school. Dat en meer is vastgelegd in de Staat van de Ouder, die is online te vinden op www.staatvandeouder.nl

Downloads en links

Aanbevolen aanvullende materialen

Scroll
naar beneden