Trainerspool (v)so

De trainers in de trainerspool hebben specifieke ervaring en expertise in het ondersteunen van scholen, leraren en teams op het gebied van seksuele vorming in het (v)so. Ze bieden handvatten, tools en praktische tips om aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van uw leerlingen. Ook kunnen zij een ouderavond verzorgen of ondersteuning bieden bij het opzetten van een ouderavond seksuele vorming. Elke trainer heeft zijn of haar eigen expertise. De trainers volgen één keer per jaar een training bij Rutgers.

Scroll
naar beneden