Twee jongens spel op school speciaal onderwijs

Seksueel gedrag in de klas

In het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben docenten vaak te maken met leerlingen die ongepast of grensoverschrijdend seksueel gedragen vertonen. Hoe weet u wanneer gedrag seksueel gezond, zorgwekkend of schadelijk is? En hoe kunt u hierop reageren?

"Een zeer moeilijk lerende leerling van 15 jaar masturbeert in de klas tijdens mijn les over seksualiteit. Hij doet dit onder zijn tafel, de andere leerlingen hebben (nog) niets gezien. Hoe reageer ik hierop? En hoe bespreek ik dit met de jongen, de klas en zijn ouders?”

 

U kunt op verschillende manieren reageren op ongepast seksueel gedrag bij jongeren met een verstandelijke beperking. De stelregel is: gedrag benoemen, begrenzen en een alternatief bieden. Wat kunt u in het hierboven beschreven geval doen?

Jongen die nadenkt

Tips
 

  1. Begrenzen. Spreek de jongen op een discrete manier individueel aan tijdens de les, zodat het gedrag direct stopt (gedrag benoemen en begrenzen).
  2. Alternatief. Bied de jongen een alternatief, afhankelijk van zijn niveau. Bij een laag niveau kunt u een andere prikkel aanbieden. Bij een hoger niveau kunt u uitleggen dat dit privé is en daarom niet in de klas mag, maar wel op zijn eigen slaapkamer.
  3. Regels. Bespreek tijdens de les seksuele gedragsregels. Deze regels kan de school of het docententeam gezamenlijk formuleren.
  4. Samen. Betrek ouders en zorgprofessionals, zodra het gedrag structureel en niet bij te sturen is. De zorgprofessional kan op basis van observaties onderzoeken of het gedrag een signaal is van onderliggende problematiek (wordt de leerling onder- of juist overvraagd, heeft de leerling een andere aanpak nodig, hebben ouders moeite met opvoeden of bijsturen van hun kind, of ligt er een andere oorzaak aan het gedrag ten grondslag?).
  5. Vlaggensysteem. Gebruik de methode ‘Vlaggensysteem’ om seksueel gedrag te duiden en in te schatten of het gedrag gepast of zorgwekkend is.

“Een van mijn leerlingen (15) heeft op school via zijn mobieltje een pornosite bekeken. Zijn vader heeft mij hier vervolgens over geïnformeerd. Hoe reageer ik hierop?”

 
  1. Beleid. Leg zijn vader uit wat het beleid van de school is wat betreft pornosites. Vertel bijvoorbeeld dat het op school niet is toegestaan om porno te kijken. En welke maatregelen de school hiervoor treft (denk aan het vergrendelen van websites voor minderjarigen, of leerlingen alleen onder toezicht computers laten gebruiken).

  2. Seksuele ontwikkeling. Benoem dat jongens vanaf een jaar of tien geïnteresseerd zijn in seksualiteit en seksueel getinte beelden. Ze kunnen dit spannend vinden of er opgewonden van raken, maar ze kunnen ook gewoon nieuwsgierig zijn.

  3. Mediawijs. Vertel de vader dat hij zich niet direct zorgen hoeft te maken, maar dat het wel belangrijk is om zijn zoon uit te leggen dat deze beelden niet realistisch zijn en soms vrouwonvriendelijk. Vertel ook wat er op school wordt gedaan op het gebied van mediawijsheid en seksualiteit en verwijs eventueel naar bruikbare materialen voor ouders.

Meer weten?

Aanvullend materiaal

Scroll
naar beneden