Twee jongens spel op school speciaal onderwijs

Auditieve en/of communicatieve beperking

Leerlingen met een auditieve en/ of communicatieve beperking zijn ondermeer dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkeling stoornis (TOS). Ook zij worden verliefd, gaan relaties aan en experimenteren met seks. Lees op deze pagina meer over de seksuele ontwikkeling van deze leerlingen.

Onze leerlingen raken vaker anderen aan, bijvoorbeeld om de aandacht van de ander te trekken. Soms wordt dit door horenden verkeerd geïnterpreteerd.

 
Kris van Lunteren
leerkracht cluster 2

Seksualiteit en auditieve/ communicatieve beperking
 

 1. Communicatie
  De partner, ouders of docenten van leerlingen met een auditieve en/ of communicatieve beperking beheersen de gebarentaal niet altijd goed genoeg om over seksualiteit te praten. Ze missen bijvoorbeeld gebaren of vinden gebaren voor seksualiteit te expliciet. Hierdoor leggen zij minder uit zichzelf uit. Terwijl leerlingen met een auditieve en/ of communicatieve beperking wel afhankelijk zijn van ouders en andere volwassenen voor informatie over seksualiteit. Deze leerlingen kunnen zo het gevoel hebben bij niemand terecht te kunnen met vragen.
 2. Mediawijs
  Deze leerlingen zien beelden over seksualiteit en relaties in de media, zonder de bijbehorende tekst te kunnen verstaan. Zij kunnen hierdoor een onrealistische beeld van seksualiteit vormen. Het is voor deze leerlingen dus erg belangrijk om het verschil tussen seksualiteit en relaties en beelden op tv en internet te leren.
 3. Eerste relatie
  Vanwege een kleiner sociaal netwerk, zijn deze leerlingen vaak later met hun eerste relatie of eerste keer seks.
 4. Grenzen
  Leerlingen met een auditieve of communicatieve beperking voelen sommige taboes en (non-verbale) gedragsregels minder goed aan. Ze raken anderen bijvoorbeeld vaker aan en begrijpen minder goed hoe anderen signalen van hen interpreteren en andersom. Hierdoor is het risico op seksueel misbruik en agressie groter.

Downloads

Scroll
naar beneden