Twee jongens spel op school speciaal onderwijs

Leerlingen met een beperking

Leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs doorlopen deels dezelfde seksuele ontwikkeling als leerlingen in het reguliere onderwijs. Ze hebben dezelfde seksuele interesses en worden ook even vaak verliefd. Maar door hun beperking ervaren ze ook een aantal belemmeringen. Lees hier welke dat zijn.

De seksuele ontwikkeling begint zodra je geboren wordt. Iedereen ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in een eigen tempo. Dat geldt ook voor leerlingen met een beperking of (ontwikkelings-)stoornis.

Seksuele ontwikkeling gaat over:

 • je lichaam
 • verliefdheid
 • vriendschap
 • relaties
 • voortplanting
 • een jongen of een meisje zijn
 • seksuele gevoelens
 • seksuele voorkeur
 • media
 • normen en waarden
 • wensen en grenzen
 • weerbaarheid
 • veilige en prettige seks
 • anticonceptie
 • soa’s​

Ervaren belemmeringen en mogelijke risico's
 

 1. Gebrek aan informatie
  De leerlingen in het (v)so komen moeilijker aan informatie over seksualiteit. Ook omdat ze soms specifieke informatie nodig hebben, die niet of moeilijk te vinden is.
 2. Minder autonomie en privacy 
  Ze zijn vaak afhankelijk van zorg door anderen. Hierdoor hebben deze leerlingen minder autonomie en privacy, wat de seksuele ontwikkeling remt. Ze kunnen bijvoorbeeld minder makkelijk zelfstandig uitgaan.
 3. Kleiner sociaal netwerk
  Het sociale netwerk van leerlingen in het (v)so is kleiner. Ze kunnen hierdoor minder experimenteren met relaties en seksualiteit en doen hun eerste seksuele ervaringen later op.
 4. Lager zelfbeeld
  De meeste leerlingen in het (v)so hebben het gevoel anders te zijn. Hier kunnen ze onzeker van worden. Dit maakt hen extra kwetsbaar voor seksueel misbruik.
 5. Communicatieproblemen
  Alle leerlingen in het (v)so hebben te maken met communicatieproblemen. Ze missen bepaalde nuances in communicatie, waardoor er zeer expliciet gecommuniceerd moet worden. In het onderwijs, maar ook in een relatie tussen partners onderling.

Mijn zoon loopt gemakkelijk mee met vrienden. Ik ben bang dat hij in zo’n groep grensoverschrijdend gedrag gaat laten zien. Door zijn impulsiviteit is hij zo kwetsbaar. Ik vind het goed dat hij seksuele vorming krijgt. Ik hoop dat het daardoor toch blijft hangen bij hem.

Marijke Mensch
moeder van een jongen met ADHD en leesproblemen

Downloads en links

Aanbevolen aanvullende materialen

Scroll
naar beneden