Twee jongens spel op school speciaal onderwijs

Van theorie naar praktijk

Tijdens de les lijken de leerlingen alles begrepen te hebben. Maar in de praktijk kan het vervolgens toch mis gaan. Omdat leerlingen de situatie niet herkennen of niet weten hoe ze het geleerde in de praktijk toe kunnen passen. Wat kunt u doen om de praktische toepasbaarheid van uw lessen te vergroten? Een aantal tips van andere docenten.

“Soms blijkt dat leerlingen wat ze op school leren lastig kunnen generaliseren naar situaties en vaardigheden in het ‘echte’ leven. Zo heb ik een leerling gehad die ongewenste en onveilige seks had en daarvan zwanger raakte. Wat kun je als docent doen om dat te voorkomen?”

Er zijn verschillende manieren om de praktische toepasbaarheid van uw lessen seksuele vorming te vergroten. Hieronder een aantal tips van andere docenten.

Tips
 

 1. Wie weet hier het antwoord op? Laat leerlingen onderling vragen van elkaar beantwoorden over dit onderwerp. Zo krijg je goede gesprekken op het niveau van de leerlingen zelf. Vul aan en stuur bij waar nodig.
 2. Concreet beeldmateriaal. Werk met concrete en realistische voorbeelden (zoals video’s van KLOS TV).
 3. Spreekbeurt. ​Laat leerlingen zelf een les geven over veilige seks, weerbaarheid en relaties. Zo kunnen ze zich de stof echt eigen maken.
 4. Hulp vragen. Leer zeer moeilijk lerende leerlingen en leerlingen met ASS wanneer ze hulp moeten vragen en aan wie. Als ze een situatie niet herkennen, zoeken ze namelijk ook niet naar de oplossing. Bespreek daarom duidelijk met ze in welke situaties ze om hulp kunnen vragen. Bijvoorbeeld als ze geen seks willen of geen condooms bij zich hebben.

De belangrijkste taak van school is eigenlijk leerlingen de taal geven om hierover te kunnen praten. En te zorgen dat ze weten dat ze hierover moeten praten met mensen die ze vertrouwen.

"Een onderwijsassistent vroeg mij na de les over condoomgebruik waarom we deze les aan alle leerlingen aanbieden. Ze verwacht dat een aantal van hen toch nooit seks zal hebben. Wat kan ik als docent antwoorden op deze vraag?”

Voorbeelden van antwoorden
 

 1. Wie zijn wij om te bepalen wie er recht heeft op deze lessen en wie er seksueel actief wordt in de toekomst?
 2. Hiermee laat je zien dat je de leerlingen serieus neemt. Dit is goed voor hun zelfvertrouwen en draagt bij aan een positief zelfbeeld.
 3. Je wilt het toch besproken hebben. Als ze wel in de situatie terecht komen, dan hebben ze in ieder geval de kennis erover. Twee herinneren zich meer dan één.
 4. School is dé plek om dit te leren, daarna verdwijnen de leerlingen uit het zicht.
 5. Wij hebben vanuit de kerndoelen de opdracht leerlingen te begeleiden bij het maken van seksueel gezonde keuzes.

“We hebben op onze school te maken met grote niveauverschillen tussen leerlingen in dezelfde klas. Zo kan een leerling vragen wat pijpen is, terwijl een ander nog niet eens weet wat een penis is. Heeft het dan zin om plenair op de vraag over pijpen in te gaan?”

Tips
 

 1. Bij leerlingen die er nog niet aan toe zijn, gaat te lastige stof gewoon over hun hoofden heen. U kunt de vraag dus prima plenair behandelen, zodat de leerlingen die er wel aan toe zijn de benodigde informatie krijgen. U kunt de leerlingen die al meer weten ook in de rol van expert zetten. Laat hen vertellen wat ze hierover weten en corrigeer waar nodig. Leerlingen leren graag van elkaar. Zie er wel op toe dat de informatie betrouwbaar is.
 2. Als het roostertechnisch mogelijk is, kunt u leerlingen in plaats van op leeftijd op kennis- of ervaringsniveau bij elkaar zetten.
 3. Vraag aan de leerling: “Wat denk je zelf dat pijpen betekent?” of aan de klas: “Weet iemand anders wat dit betekent?”. Zo kan er een gesprek op het niveau van de leerlingen ontstaan. Vul informatie aan en corrigeer waar nodig.

Aanbevolen materiaal

Scroll
naar beneden