Twee jongens spel op school speciaal onderwijs

Zien ze mij of zien ze mijn beperking?

Veel leerlingen met een beperking maken zich zorgen over de manier waarop de buitenwereld hen ziet. Ze zijn onzeker en vragen zich af of ze wel aantrekkelijk zijn. Hierdoor kunnen ze gevoeliger zijn voor aandacht van anderen. Wat kunt u doen om een positief zelfbeeld te stimuleren?

"Een van mijn leerlingen maakte tijdens de les de opmerking dat hij door zijn beperking toch nooit een partner zal vinden of seks zal hebben. Ik merkte dat hij onzeker was en bang voor afwijzing. Wat kan ik doen?”

 

Tips
 

 1. Een positief zelfbeeld
  Besteed extra aandacht aan de ontwikkeling van een positief zelf- en lichaamsbeeld. U kunt leerlingen bijvoorbeeld op een tekening van een (bloot) lichaam laten aangeven wat ze mooi aan zichzelf vinden. Of u kunt ze van zichzelf of van de ander positieve karaktereigenschappen laten benoemen. Bespreek dit klassikaal na en zorg ervoor dat iedere leerling iets positiefs over zichzelf heeft genoemd of gehoord. Laat weten dat iedereen uniek is en de moeite waard. Ook kunt u leerlingen oprecht gemeende complimentjes aan elkaar laten geven. Gebruik daarvoor lesmateriaal van de lessen sociale competentie.
   
 2. Participatie 
  Stimuleer de zelfstandigheid en eigen inbreng van leerlingen. Hierdoor kan hun zelfvertrouwen en gevoel voor eigenwaarde toenemen. Geef uw leerlingen een stem in het vormgeven van de lessen over seksuele en relationele vorming. U kunt hiervoor de Toolkit Totally Sexy of de vragenlijst voor leerlingen gebruiken.
   
 3. Mediawijs
  Leg uit dat mensen in de media mooier gemaakt worden dan ze in het echt zijn. In veel bestaande methodieken en aanvullende materialen zijn lessen en werkvormen hierover opgenomen. In de werkboeken Media en Hoe zie ik er uit van PrOmotie staan goede oefeningen. Ook gebruiken veel docenten Kriebels in je buik (groep 7/8) en de afleveringen van het Liefdesplein.
 4. Toekomstperspectief
  Praat samen met leerlingen over de toekomst. Hoe zien zij hun toekomst voor zich? Welke invloed heeft de beperking? Kies altijd voor een positieve insteek, maar blijf wel realistisch. De methoden Seks@relaties.kom en PrOmotie hebben lessen over toekomstperspectief. Ook in de spellen SeCZ Talk en Vrienden en vrijers komt het thema aan de orde.​

Mijn belangrijkste advies aan leerlingen met een lichamelijke beperking: als je in de liefde iets wilt bereiken moet je risico’s durven nemen! Schrijf jezelf niet bij voorbaat af, wees trots op jezelf en laat dat zien.

Aanbevolen materiaal

Scroll
naar beneden