Door: Podium voor onderwijs

About You

Lesmateriaal over de puberteit

Omvat

Dit lesmateriaal gaat over de puberteit. Bij de meeste jongeren begint de puberteit tussen de tien en veertien jaar. Het materiaal bespreekt drie hoofdthema’s, namelijk een gezonde levensstijl, emotionele gezondheid en het veranderende lichaam. Binnen deze driedeling komen onderwerpen als puberteit, groepsdruk, menstruatie en vrouwelijke bescherming aan de orde.  About You geeft leerlingen informatie over deze thema’s, zodat meisjes én jongens weten van elkaar wat er met ze gebeurt. In de PowerPoint presentatie vindt u stellingen, praktijksituaties, een quiz en opdrachten waarmee u gevoelige onderwerpen kunt introduceren en bespreekbaar maken in de klas.

Het materiaal is bestemd voor leerlingen van 10 jaar en ouder. 

Voor de volgende onderwijsniveau(s): 

  • Vmbo 1, 2
  • Havo 1, 2
  • Vwo 1, 2

Beschrijving inhoud

About You bestaat uit drie modules die u los van elkaar kunt behandelen: 

  • Module #1 Gezond lichaam
  • Module #2 Emotionele gezondheid
  • Module #3 Veranderend lichaam

Elke module wordt ingeleid met een inhoudelijke presentatie over het onderwerp. Het accent ligt hierbij op het aanbieden van informatie. U kunt de onderwerpen introduceren door eerst een inleidend gesprek met de klas te voeren. Wat weten de leerlingen al van het onderwerp? Aansluitend laat u de bijbehorende dia’s van de PowerPoint presentatie zien op het digitale schoolbord. 

Prijs

Gratis te downloaden op de website van Podium voor onderwijs. 

Jaar van uitgave

Onbekend

Scroll
naar beneden