Boys R Us

Dit bordspel is voor jongens van 10 tot 16 jaar. Het biedt docenten een handvat om jongens met elkaar in gesprek te laten gaan over seksualiteit, intimiteit en relaties.

Jongens doen vaak alsof ze alles al weten over seks, maar stiekem hebben zij er ook vragen over en weten ze echt niet alles. Ze weten bijvoorbeeld vaak weinig over meisjes en het vrouwelijk lichaam.

Met dit spel worden jongens bewust gemaakt van het belang van veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten, zodat zij leren om weloverwogen en onafhankelijke keuzes te maken en hun eigen seksualiteit te ontdekken en te ontwikkelen zonder overschrijding van grenzen.

Omvat

  • Twee bordvarianten: één voor jongens van 10 tot 13 jaar en één voor jongens van 13 jaar en ouder
  • Verschillende soorten opdrachten: kennisvragen, meningsvragen en doe-opdrachten in de categorieën: ‘vrienden’, ‘meisjes’, ‘ik’ en ‘omgeving’
  • Een docentenhandleiding met achtergrondinformatie en didactische aanwijzingen 

Beschrijving inhoud

'Boys R Us' kent twee spelniveaus en is gericht op kennis, zelfreflectie, het begrijpen van de invloed van vrienden en de media, het omgaan met relaties, communiceren met meisjes, voorkeuren, wensen en grenzen en het leren praten over intimiteit, seksualiteit en relaties.

Gebruik in het (v)so

Dit spel wordt veel gebruikt in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Wilt u meer informatie over het gebruik in het (v)so, lees dan verder.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief basisonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. 

Beoordeling erkenningstraject

Het spel is beoordeeld als ‘goed onderbouwd’.

Erkenningstraject is een samenwerking tussen het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Movisie. 

Stimuleringsaanbod Gezonde School

Tot en met 2 december kunt u zich inschrijven voor de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Met deze regeling kunt u maximaal 8000 euro vergoed krijgen om (meer) aandacht te besteden aan het thema relaties en seksualiteit op uw school. Zo kunt u dit bedrag gebruiken voor de inzet van erkende lesmaterialen, training en advies, taakuren van een eigen medewerker en/of extra ondersteuning tijdens de Week van de Lentekriebels of Week van de Liefde. Lees meer over de stimuleringsregeling.

Scroll
naar beneden