Door: EduDivers

De Ruben les

Docentenhandleiding en film voor een voorlichtingsles tegen homopesten

Met behulp van de film ‘Ruben’ kan een docent een les geven over homoseksualiteit en over pesten. Het doel is om leerlingen zich te laten inleven in de situatie van LHBT-jongeren en te voorkomen dat jongeren gaan pesten. Het lesmateriaal is geschikt voor het VMBO en voor HAVO/VWO.

Op het voortgezet onderwijs is er nog regelmatig sprake van homonegativiteit. Daarnaast is homoseksualiteit voor veel docenten een lastig thema om in de klas te behandelen. Met dit lespakket kunnen docenten leerlingen stimuleren om homoseksualiteit en pesten te bespreken en gezamenlijk afspraken te maken.

Omvat

 • de film Ruben
 • handleiding voor de docent
 • schoolthermometerkaartjes met zeven vragen voor klein onderzoekje in de les
 • campagneposter waarop suggesties van de leerlingen voor verbetering van het schoolklimaat genoteerd kunnen worden
 • anti-pest diplomakaartjes.

De film en het lesmateriaal zijn digitaal beschikbaar.

Beschrijving inhoud

De film ‘Ruben’ gaat over homoseksualiteit en over pesten. In de film van 10 minuten wordt de 15-jarige Ruben gepest omdat hij homo is. In de film is te zien dat Ruben voor het eerst verliefd wordt en voor het eerst zoent. Op school verschijnt een foto via social media met de kus, waarna hij wordt getreiterd en mishandeld. Na deze mishandeling ziet Ruben het allemaal niet meer zitten... Door de hulp van zijn zusje en ouders komt het weer goed. De les duurt 45 (korte versie) of 90 minuten (uitgebreide versie). De inhoud van de les is als volgt:

 • Start van de les en afspraken over omgangsvormen
 • Tonen van de film "Ruben"
 • Bespreken van de film
 • Inlevingsoefening
 • Invullen schoolklimaatthermometer en nabespreken
 • Bedenken suggesties tegen pesten
 • Teken van een verklaring tegen pesten
 • Het afsluiten van de les met de videoclip om te laten zien hoe het met Ruben en Mike afloopt.

De korte versie van de les richt zich op stap 1 t/m 4.

Jaar van uitgave

2012

Scroll
naar beneden