Door: EduDivers/IHLIA

HomoLesBi op school

Pabo-module over seksuele diversiteit

Een Pabo-student leert met deze module om aandacht te hebben voor seksuele diversiteit en het thema bespreekbaar te maken in de (stage)klas.

In het basisonderwijs wordt nog niet altijd veel aandacht besteed aan seksuele diversiteit. Dit geldt ook voor de PABO. Het behandelen van seksuele diversiteit op school kan ervoor zorgen dat kinderen zich veilig voelen. Met behulp van deze module kan een (aankomende) leerkracht werken aan een prettig schoolklimaat voor iedereen, in de eerste plaats voor de leerlingen, maar ook voor de collega’s en de ouders. 

Omvat

  • Online module
  • Werkbladen (digitaal)
  • Handleiding (digitaal)

Beschrijving inhoud

De module bestaat uit 3 onderdelen:

  • In de spiegel: De student neemt de eigen houding en geschiedenis onder de loep.
  • Zit dat zo?: De eigen kennis over seksuele diversiteit wordt getoetst. 
  • Op school: De student leert vaardigheden die van pas komen als toekomstige onderwijsprofessional.

Een student kan de onderdelen op papier uitwerken door de werkbladen te downloaden op de website. De studielast van de module is maximaal 27 uur. Met de mentor of docent kan worden ingepland wanneer deze module kan worden gedaan, bijvoorbeeld in de vrije ruimte. De eerste twee onderdelen kosten relatief weinig tijd. De meeste tijd wordt besteed aan het ontwerpen van een eigen les over seksuele diversiteit voor de stageklas in het onderdeel ‘Op school’.

Jaar van uitgave

2011

Scroll
naar beneden