vraagtekens

Scholen - Wedstrijd Lentekriebels Award 2021

Wat leuk dat u uw school wilt nomineren voor de Lentekriebels Award 2021. De award wordt uitgereikt in de Week van de Lentekriebels, die dit jaar plaatsvindt van 15 t/m 19 maart 2021. De genomineerden zullen niet alleen onder de aandacht worden gebracht als inspirerend voorbeeld voor andere scholen, maar maken ook kans op een leuke prijs. De inschrijving loopt tot 1 maart 2021.

BO en SO

We reiken een award uit aan de beste school in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Behoort uw school tot het BO of het SO?

Selectiecriteria

Hieronder staan de harde voorwaarden waaraan uw school moet voldoen om kans te maken op het winnen van de Lentekriebels Award. Klik de voorwaarden aan als uw school eraan voldoet.

Voldoet uw school aan alle drie de voorwaarden? Dan maakt uw school kans op het winnen van de Lentekriebels Award. 

Geef in maximaal 500 woorden aan waarom uw school het belangrijk vindt om aandacht te besteden aan relationele en seksuele vorming.

Op welke manier besteed uw school aandacht aan relationele en seksuele vorming in de lessen?

Op welke manier heeft uw school ondersteunend beleid voor relationele en seksuele vorming?

Op welke manier doet uw school aan signalering als het om seksuele gezondheid gaat?

Op welke manier wordt uw omgeving betrokken bij relationele en seksuele vorming?

Waaruit blijkt het enthousiasme van uw school voor dit onderwerp?

Bij uw motivatie kunt u denken aan de volgende aspecten:

Lessen

 • Welke lesmethode(s) gebruikt u?
 • Welke onderwerpen komen in de lessen aan bod?
 • Komen de thema’s lichamelijke ontwikkeling & zelfbeeld, voortplanting & gezinsvorming, sociale & emotionele ontwikkeling en seksuele weerbaarheid allemaal in de lessen aan bod?
 • Hoe vinden de lessen/activiteiten plaats? Vast onderdeel vak? In themaweek? In workshops? Structureel?

Beleid

 • Heeft uw school een visie/beleid ter bevordering van de seksuele gezondheid van leerlingen?
 • Biedt uw school deskundigheidsbevordering aan docenten rond seksuele en relationele vorming van leerlingen, bijvoorbeeld door een training van de GGD volgen of het Vlaggensysteem?
 • Heeft uw school gedragsregels over omgangsvormen in en rond de school voor leerlingen en docenten? Hoe wordt er op toegezien dat ze worden nageleefd?

Signalering

 • Gaat uw school periodiek na hoe het staat met de seksuele gezondheid van leerlingen? En of zij zich veilig voelen op school?
 • Heeft uw school een signalerings-, zorg en verwijsstructuur voor leerlingen rond vragen en problemen rond relaties en seksualiteit? Maakt uw school bijvoorbeeld gebruik van het Vlaggensysteem?

Omgeving

 • Worden ouders geïnformeerd over visie, beleid en lessen rondom seksuele en relationele vorming op school?
 • Treft uw school praktische maatregelen om onveilige situaties op het gebied van relaties en seksualiteit te voorkomen?

Enthousiasme

 • Bedenkt uw school zelf activiteiten rondom de thema’s relaties en seksualiteit?
 • Zoekt uw school zelf contact met partners, bijvoorbeeld de GGD, over de thema’s relaties en seksualiteit?

Bij aanklikken van de optie hieronder gaat u ermee akkoord dat Rutgers uw persoonlijke gegevens ten behoeve van de inzending verwerkt en bewaard. Bekijk voor meer informatie over de manier waarop Rutgers omgaat met uw gegevens in onze disclaimer.

* verplichte velden
Scroll
naar beneden