handkus

Cultuur, religie en seks

Seksualiteit is een persoonlijk thema waar iedereen een eigen invulling aan geeft. Religie speelt een grote rol in seksueel gedrag en opvattingen van leerlingen over seksualiteit. Dat maakt het praten over seksualiteit in een multireligieuze en –culturele klas niet altijd makkelijk. Ondanks dat leerlingen onderling sterk kunnen verschillen in opvattingen, normen, waarden, wensen en grenzen, is seksuele vorming zeker mogelijk.

Waar gaat het thema ‘religie, cultuur en seks’ over?

Mensen denken heel verschillend over seksualiteit. Dit hangt samen met hun opvoeding, de cultuur waarin ze leven en hun religie. Dit geldt voor de leerlingen in de klas, maar natuurlijk ook voor uzelf. Welke normen en waarden u heeft meegekregen bepalen mede hoe u les geeft over dit thema. Maar culturele en religieuze achtergronden spelen ook een rol in de opvattingen, man- en vrouwrollen en het gedrag van uw leerlingen. Hier vindt u meer informatie over het thema, cijfers en definities.

 

Lees verder

moslima's

 

 

Welke vragen hebben leerlingen over dit thema?

Leerlingen kunnen onderling sterk verschillen in hun opvattingen, normen, waarden, wensen en grenzen. Ook kunnen er andere regels gelden voor meisjes en jongens, waardoor meisjes terughoudend zijn om in het openbaar over seksualiteit te praten. Meisjes én jongens kunnen vragen hebben, maar deze niet altijd stellen of verschillend reageren op uw vragen. Hoe kunt u omgaan met vragen en reacties van leerlingen? Lees hier veel gestelde vragen van leerlingen en tips van andere leraren

Lees verder

Lesgeven over het thema ‘cultuur, religie en seks’

Iedereen heeft zijn eigen kijk op relaties en seksualiteit. Opvoeding, ervaringen met seksualiteit, cultuur en religie zijn van invloed op de manier waarop men tegen relaties en seksualiteit aan kijkt. Hier vindt u tips, aandachtspunten en lesmaterialen voor het geven van seksuele vorming.

Lees verder

 

 

 

Aanbevolen aanvullende materialen

Scroll
naar beneden