Lesgeven over dit thema

Hoe geeft u seksuele vorming gericht op het thema ‘weerbaarheid en grensoverschrijding’? Bij voorkeur behandelt u het thema binnen een doorlopende leerlijn en lessencyclus seksuele vorming. Hier vindt u aanvullende tips, aandachtspunten en lesmaterialen.

“Voordat je duidelijk grenzen kan aangeven, moet je ook weten wat je wél wilt. Sommige leerlingen vinden dat nog best lastig om aan te geven.”

Docent vmbo, klas 3

Waarom les over weerbaarheid en grensoverschrijding?

Om zich weerbaar op te stellen moet een leerling weten wat zijn of haar wensen en grenzen zijn en die van anderen. Het is belangrijk dat een leerling dit ook aan de ander duidelijk kan maken. Dit kan met woorden en/of door lichaamstaal. Als docent kunt u bijdragen aan deze kennis en vaardigheden door lessen te geven rondom dit thema.

Aandachtspunten bij lesgeven

 1. Positieve insteek: Besteed vooral aandacht aan het vergroten van de weerbaarheid, het leren communiceren over wensen en grenzen en het respectvol omgaan met elkaar. Bij jonge kinderen betekent dit ook: jouw lichaam is van jezelf, je mag zelf bepalen wat je wel en niet wilt.
 2. Onderwerpen: De volgende onderwerpen zijn belangrijk om te bespreken als u les geeft:
  • wat (seksueel) prettig wordt gevonden verschilt per persoon
  • hoe je kunt aanvoelen wat jouw eigen grens en die van de ander is
  • hoe je duidelijk aan kunt geven dat je iets niet wilt
  • de verschillende vormen van seksuele grensoverschrijding
  • mogelijke gevolgen van seksuele grensoverschrijding
  • meisjes krijgen er vaker mee te maken, maar ook jongens kunnen slachtoffer zijn
 3. Hulp: Zorg dat u weet waar leerlingen terecht kunnen als ze meer hulp nodig hebben. Leerlingen kunnen zelf ervaring hebben met seksueel misbruik of hiervan getuige zijn geweest. Zo zijn er o.a. de Hulplijn Seksueel misbruikeen website over seksueel geweld en het Centrum Seksueel geweld.

Lesmateriaal weerbaarheid en grensoverschrijding 

Behandel dit thema bij voorkeur binnen een breder lespakket over seksualiteit. We adviseren het gebruik van geïntegreerde en samenhangende lespakketten waarin de verschillende thema's met betrekking tot relaties en seksualiteit in een brede en doorlopende leerlijn wordt aangeboden.

Gebruik bijvoorbeeld: 

Kriebels in je buik 

Dit is een online lesmethode voor relationele en seksuele vorming in groep 1 tot en met 8. Thema’s die o.a. aan bod komen, zijn: sociale en emotionele ontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling, zelfbeeld, en seksuele weerbaarheid. De lessen volgen een doorlopende leerlijn.

 

Lespakket Lang Leve de Liefde

In het lespakket Lang Leve de Liefde (voor het voortgezet onderwijs: - en onderbouw en het mbo) vindt u verschillende lessen over weerbaarheid. In het lespakket voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is er o.a. de les ‘Wat zijn jouw grenzen?’ en bij de bovenbouw ‘Relaties: Wensen en grenzen’. Er is ook een aanvullende module Wensen en grenzen voor het praktijkonderwijs en vmbo bb. In het lespakket voor het mbo gaat een van de lessen speciaal in op seksuele grensoverschrijding en een andere les op liefde en relaties.

 

Girls’ Talk (+) en Make a Move (+)

Vier preventieprogramma’s seksuele weerbaarheid die je kunt inzetten voor meiden en jongens in het vmbo/mbo en vso/praktijkonderwijs. In 8 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur leren ze onder andere over wensen en grenzen en hoe je op een prettige en respectvolle wijze met elkaar omgaat in een vriendschap, relatie of bij seks.   

Aanvullende lesmaterialen 

Als aanvulling op bovenstaande lespakketten kunt u ook deze lessuggesties gebruiken:   

Bekijk meer lesmaterialen

Scroll
naar beneden