meisje en jongen neus tegen elkaar

Visie en beleid

Een succesvolle aanpak kenmerkt zich door een duidelijke visie op het thema en een samenhangend en breed gedragen beleid in de school. Iedere school kan hier zelf invulling aan geven en aansluiting zoeken bij bestaande wet en regelgeving.

Neuzen tegen elkaar

Veel scholen werken al aan een gezonde of veilige school waarin het thema relaties en seksualiteit wordt meegenomen. 

Samenhangend beleid: 

Een samenhangend beleid kenmerkt zich door vijf pijlers van beleid. Hierbij is aandacht voor:

  1. Visie op het thema
  2. Invulling van beleid 
  3. Vormgeving educatie
  4. Signalering 
  5. Samenwerking 

Deze pijlers komen ook terug in de Gezonde School-aanpak. Op de website van Gezondeschool.nl  vindt u informatie voor het po, vo en mbo. De Gezonde School-aanpak is een praktische aanpak om scholen te ondersteunen bij het structureel werken aan gezondheid op school. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. 

Het vignet Gezonde School behalen?

Een school die voldoende heeft geïnvesteerd in beleid, seksuele vorming, signalering en omgeving, kan het vignet Gezonde School met het themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen. Met het vignet Gezonde School krijgen deze scholen erkenning voor hun inzet. Het themacertificaat Relaties en seksualiteit is er voor po, vo en mbo. Naast dit themacertificaat zijn er ook andere gezondheidsthema's waarvoor u een vignet kunt aanvragen. Kijk daarvoor op Gezondeschool.nl. 

 

Scroll
naar beneden