Gezonde en veilige school

Veel scholen investeren in een gezonde en veilige school. Op zo’n school is er vaak minder gedoe tussen de leerlingen, voelen leerlingen zich veilig en gerespecteerd, ze presteren beter en zullen minder verzuimen.

Om een effectief gezondheidsbeleid op te zetten kan gebruik gemaakt worden van de Gezonde School-aanpak. Hiermee kiest een school er bewust voor om gestructureerd en samenhangend aan een bepaald thema te werken.

Deze aanpak sluit aan bij wat de school al doet, versterkt wat er nodig is en sluit aan bij behoeften en wensen van de school. En scholen worden gewezen op effectieve en goed onderbouwde interventies.

Via de Gezonde School-aanpak is er meer garantie op een effectieve en duurzame aanpak.

schoolplein_Flickr_Topos_Architecten

Een van de thema’s is relaties en seksualiteit. Via de Gezonde School-aanpak kan effectief ingezet worden op een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen, preventie en signalering van ongezond of schadelijk seksueel gedrag.

De Gezonde School-adviseur van de GGD is een belangrijke partner om scholen hierin te ondersteunen. Hiervoor zijn vier pijlers benoemd waar een school aan kan werken. 

Het vignet Gezonde School behalen?

Een school die voldoende heeft geïnvesteerd in beleid, seksuele vorming, signalering en omgeving, kan het vignet Gezonde School met het themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen. Om het vignet te behalen moet een school het basiscertificaat halen en minimaal één van de themacertificaten. Bij een gehonoreerde aanvraag mag uw school zich de komende drie jaar Gezonde School noemen.Deze vignetten zijn er voor bo, vo en mbo. Hiermee kan de school zich profileren als een Gezonde School.

Meer informatie

Scroll
naar beneden