Plan van aanpak

Wanneer u het thema relaties en seksualiteit structureel wilt inbedden in uw school, kunt u een aantal stappen zetten. De methodiek van de gezonde school kan hierbij helpen.

Stappenplan

Een gestructureerd plan met heldere doelen, taken en verantwoordelijkheden helpt u bij het realiseren van uw ambities. Een duurzame school-brede aanpak van minimaal drie jaar, biedt de meeste garanties voor succes.

schrijven_op_clipbord

 1. Oriëntatie 
  Welke visie heeft de school op dit thema? Hoe belangrijk vindt het team het dat er aandacht voor is? Wat wordt er al op gedaan en wat zijn de ervaringen, wensen en behoeften op dit terrein?
 2. Profiel opstellen 
  Wat is bekend over problemen en vragen van leerlingen over relaties en seksualiteit? Welke signalen krijgt de school van ouders en of jeugdgezondheidszorg? Kijk ook eens naar de uitkomsten van de jeugdmonitor ofr raadpleeg andere onderzoeksdata.
 3. Activiteiten kiezen
  Bekijk op verschillende niveaus welke activiteiten wenselijk zijn. Denk aan: visie en beleid, educatie seksuele vorming, signalering seksueel gedrag en preventie ongewenst seksueel gedrag, en omgang met de omgeving . Dit kan bijvoorbeeld een scholing voor docenten zijn, het opstellen van een doorlopende leerlijn seksuele vorming, de keuze van een interventie of lespakket of het opzetten van individuele leerlingenzorg als zich problemen voordoen.
 4. Communicatie
  Voor succes is communicatie naar alle betrokkenen  van groot belang. Zo zal het docententeam op de hoogte moeten zijn van het plan en de gekozen activiteiten. Ouders zult u moeten informeren over de plannen van de school. Communiceer óók tussentijds de voortgang met alle betrokkenen. Denk hierbij ook aan de zorgcoördinator, de jeugdverpleegkundige of interne begeleider. Zij spelen immers ook een belangrijke rol bij signalering seksuele problemen.
 5. Taakverdeling
  Maak met het team een goede taakverdeling waarin duidelijk wordt wie, wat, wanneer gaat doen en waarin wordt samengewerkt. Zorg voor één aanspreekpersoon voor het thema relaties en seksualiteit. Stel eventueel ook een projectteam samen zodat verantwoordelijkheden worden gedeeld met elkaar en de voortgang wordt bewaakt.
 6. Evaluatie
  Evalueer met het team na een half jaar of jaar of de beoogde doelen zijn behaald en activiteiten zijn uitgevoerd. Benoem met elkaar wat de opbrengst is geweest van alle inspanningen en communiceer deze naar alle betrokkenen. Bekijk of het plan van aanpak op grond van de evaluatie bijgesteld moet worden en maak vervolgafspraken.

Het vignet Gezonde School behalen?

Een school die voldoende heeft geïnvesteerd in beleid, seksuele vorming, signalering en omgeving, kan het vignet Gezonde School met het themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen. Met het vignet Gezonde School krijgen deze scholen erkenning voor hun inzet. Het themacertificaat Relaties en seksualiteit is er voor po, vo en mbo. Naast dit themacertificaat zijn er ook andere gezondheidsthema's waarvoor u een vignet kunt aanvragen. Kijk daarvoor op Gezondeschool.nl. 

 

Scroll
naar beneden