Jeugdgezondheidszorg

Ook de Jeugdgezondheidszorg kan een belangrijke partner zijn bij de bevordering van de seksuele gezondheid van leerlingen.

Een jeugdverpleegkundige of jeugdarts monitort de seksuele ontwikkeling van kinderen via vragenlijsten en individuele gesprekken. Hij of zij kan extra ondersteuning bieden aan kwetsbare kinderen.

In bepaalde contactmomenten wordt geïnformeerd naar de seksuele ontwikkeling (bijvoorbeeld veranderingen in de puberteit bij 11 jarigen en seksuele activiteit of negatieve ervaringen met seks rond het 15e jaar). Iedere GGD hanteert hiervoor een eigen jeugdmonitor en vragenlijst.

Richtlijn seksuele ontwikkeling

Sinds 2014 is er een richtlijn seksuele ontwikkeling 0-19 jaar. De jeugdgezondheidszorg is verplicht kinderen te ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling en om seksueel zorgwekkend gedrag of problemen op terrein van seksualiteit tijdig te signaleren. 

Betrek de jeugdgezondheidszorg bij beleid over seksuele vorming en bespreek regelmatig te uitkomsten uit de jeugdmonitor rondom thema relaties en seksualiteit. De jeugdgezondheidszorg maakt meestal ook deel uit van een ZAT team en kan signalen, zorgen of problemen rondom seksueel gedrag van leerlingen inbrengen en bespreken. Samen sta je sterker. 

Contact met de GGD

Zoek de contactgegevens van de GGD in uw regio. 

Scroll
naar beneden