Signalering

Een school draagt zorg voor een veilig schoolklimaat en moet in staat zijn seksueel (grensoverschrijdend) gedrag tijdig te signaleren en adequaat te duiden. Niet al het seksuele gedrag is problematisch of zorgwekkend. Soms onttrekt het seksuele gedrag zich aan het gezichtsveld van de school. Denk aan online seksueel getint gedrag (sexting, grooming, cyberseks).

Als er sprake is van seksueel geweld of seksuele kindermishandeling moet de school weten wat ze kan doen (denk aan de meldcode). De school heeft ook de plicht om zorg te dragen voor leerlingen die bijvoorbeeld gepest worden, te maken krijgen met ander kwetsend gedrag of seksueel misbruik.

Soms is verwijzen naar gespecialiseerde zorg noodzakelijk of melding maken bij de politie.

Voor scholen is het vaak lastig om te bepalen welk gedrag grensoverschrijdend of zorgwekkend is, en wanneer men anderen moet inschakelen.

Rode vlag

Iedere leraar op school heeft een taak in het signaleren van ongewenst gedrag en het bevorderen van respectvol gedrag

Tips voor beleid rondom signalering seksueel (grensoverschrijdend) gedrag:
 

  1. Maak duidelijk welke gedragingen wel of niet toelaatbaar zijn binnen en om de school
  2. Stel met leerlingen/ klassen duidelijke gedragsregels op over respectvolle omgang (ook op het terrein van seksualiteit en relationele omgang)
  3. Hang de gedragsregels duidelijk zichtbaar op in de school
  4. Zorg dat de vertrouwenspersoon zichtbaar en toegankelijk is voor leerlingen
  5. Zorg ervoor dat iedereen vanuit dezelfde kaders kijkt naar seksueel gedrag en weet welke gedrag wel of niet bij een gezonde seksuele ontwikkeling hoort
  6. Bespreek met elkaar hoe je positief en respectvol gedrag kunt herkennen en aanmoedigen
  7. Evalueer jaarlijks onder leerlingen of de (seksuele) veiligheid voldoende is gegarandeerd
  8. Bundel signalen of problemen rondom seksueel (grensoverschrijdend) gedrag binnen en om de school
  9. Stel op basis van signalen beleid op rondom collectieve preventie en seksuele vorming op school of in de klas.

 

Scroll
naar beneden