Voor wie?

Lovebuzz ondersteunt leraren in het bespreekbaar maken van gevoelige thema’s als seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit in de brugklas. Lovebuzz helpt leerlingen na te denken over verschillende situaties op het vlak van liefde en relaties en zich in te leven in de ander. Ze leren gevoelige thema’s bespreekbaar te maken en meer respect te hebben voor elkaar.

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor leerlingen een belangrijk transitiemoment. Ze komen in een andere sociale omgeving terecht, vaak met veel nieuwe klasgenoten. Tegelijkertijd ontwikkelen ze zich van kind tot puber. In deze verwarrende levensfase, waar de invloed van hormonen en vrienden groot zijn, moeten leerlingen  hun weg zien te vinden, ook in de liefde. 

Kerndoelen

Het Ministerie van OCW erkent de rol van het onderwijs bij seksuele en relationele vorming. Met ingang van het schooljaar 2012-2013 zijn de thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit expliciet opgenomen in de kerndoelen voor het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de school verplicht is om hier aandacht aan te besteden. 

Lessen seksuele vorming 

Lovebuzz is een opstap naar lessen relationele en seksuele vorming in het voortgezet onderwijs. Na een eerste kennismaking met de thema’s liefde, relaties en beginnende seksualiteit via Lovebuzz kan daarna bijvoorbeeld het lespakket Lang Leve de Liefde worden ingezet.

 

 

Scroll
naar beneden