Datum: 23 september 2019 | Tijd: 08:00 | Locatie: Op school | Doelgroep: Primair, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs

23 - 27 september: Week tegen Pesten

De Week Tegen Pesten 2019 is van 23 tot en met 27 september. Dit jaar is het thema: Wees een held, met elkaar. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen. Bekijk hier wat je kunt doen in het kader van relaties en seksualiteit.

Waarom is de Week tegen Pesten belangrijk?

De start van het schooljaar is belangrijk voor het creëren van een veilige sfeer, zowel in de klas als in de school. Leerlingen leren immers het beste in een omgeving waarin zij zich veilig en geaccepteerd voelen. Relaties en seksualiteit spelen hier voor leerlingen een belangrijke rol in.

In de broeikas van hormonen, eerste seksuele gevoelens en ervaringen én groepsdynamiek heerst nog veel ongelijkwaardigheid als het gaat over seksueel plezier, seksuele identiteit, genderidentiteit en seksuele grensoverschrijding.

Seksueel ongepast gedrag

Leerlingen hebben soms een scherp oordeel over het seksuele gedrag van leeftijdsgenoten en sommige leerlingen worden buitengesloten omdat zij zich ‘anders’ gedragen dan de rest. Veel jongeren voelen zich hier ongemakkelijk bij, maar vinden het tegelijkertijd lastig om zich binnen een klas of peergroup uit te spreken. Wees dus een held, met elkaar!

Meedoen?

Rutgers zet twee acties uit tijdens de Week tegen Pesten om leraren hierbij te ondersteunen. We lanceren een lesbrief die speciaal is ontwikkeld bij ‘Can You Fix It’. Ook stellen we demolessen van onze pakketten voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs open tijdens de Week.

Lesbrief Can You Fix It (VO)

Can You Fix It is een online tool gericht op seksueel (ongepast) gedrag tussen jongeren. De filmpjes laten zien wat leerlingen kunnen doen op het moment dat je seksueel ongepast gedrag ziet en wanneer je kunt ingrijpen. De lesbrief kunt u gebruiken om samen met leerlingen te bepalen: hoe ze seksueel ongepast gedrag kunnen herkennen, wat ze kunnen zeggen en wanneer ze kunnen ingrijpen. De les is te gebruiken in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs en bestaat uit een korte instructie voor leraren, werkbladen voor leerlingen en twee nieuwe films uit de game.

Kriebels in je buik (PO/ SO)

Door op jonge leeftijd aandacht te besteden aan relationele en seksuele vorming raken leerlingen vertrouwd met het thema. Hierdoor wordt het makkelijker om er ook op latere leeftijd over te praten. Ook worden leerlingen weerbaarder en leren ze respectvol met elkaar om te gaan. De onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: een positief zelfbeeld, luisteren naar elkaar, wensen en grenzen, omgaan met seksualiteit in de media. In de Week tegen Pesten zijn de lessen gerelateerd aan ‘Wees een held, met elkaar’ over vriendschap en weerbaarheid vrij te gebruiken.

Vanaf 23 september vindt u deze demolessen op: 

Meer over de Week tegen Pesten 

Lees meer over de Week tegen Pesten. Hier vindt u meer lesmateriaal en campagnemateriaal zoals posters. 

Reacties

Scroll
naar beneden