Datum: 23 september 2019 | Tijd: 08:00 | Locatie: Op school | Doelgroep: Primair, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs

23 - 27 september: Week tegen Pesten

De Week Tegen Pesten 2019 is van 23 tot en met 27 september. Dit jaar is het thema: Wees een held, met elkaar. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen.

Wees een held, met elkaar

De Week Tegen Pesten 2019 heeft als thema Wees een held, met elkaar. Samenwerking met de hele groep staat centraal. Met elkaar zorg je voor een goede sfeer en ontstaat er minder behoefte om te pesten. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen.

Meedoen?

Scholen die mee willen doen aan de Week Tegen Pesten 2019 kunnen vanaf juni de campagneposter bestellen. Vanaf het nieuwe schooljaar staat gratis lesmateriaal online rond het thema van de week op weektegenpesten.com. Daarmee kunt u werken aan een positief groepsklimaat.

Lesbrief Ingrijpen als iemand gepest wordt

Speciaal voor deze week ontwikkelt Rutgers een les die u kunt gebruiken bij 2 filmpjes van Can You Fix It. In deze les leren leerlingen hoe ze in kunnen grijpen als ze zien dat iemand gepest wordt. Hierbij gaat het specifiek om pesten rond seksuele identiteit en seksueel gedrag, zoals sexting. Om in te grijpen, moeten jongeren weten hoe ze pestgedrag herkennen en wat ze kunnen zeggen als ze het zien gebeuren. Hier oefenen ze mee.  De les is te gebruiken in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het bestaat uit een korte handleiding voor leraren, werkbladen voor de leerlingen en twee films uit de game: ‘Can You Fix It?’.

Deze lesbrief is binnenkort te downloaden. 

Demolessen Kriebels in je buik 

Wanneer op jonge leeftijd al aandacht wordt besteed aan relationele en seksuele vorming raken kinderen vertrouwd met het thema. Hier hebben ze veel aan, ook op latere leeftijd. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld: een positief zelfbeeld, weerbaar zijn, zelfvertrouwen en goed je grenzen aan kunnen geven. Kinderen worden hierdoor weerbaarder, ontwikkelen normen en waarden en ze leren respectvol met elkaar om te gaan. Dit draagt dus bij aan een veilig schoolklimaat en positief heldengedrag! 

Deze week stelt Rutgers gratis demolessen beschikbaar van het digitale lespakket Kriebels in je buik. De demolessen zijn gerelateerd aan het thema “Wees een held, met elkaar” en gaan over vriendschap en weerbaarheid. Kriebels in je buik is een digitaal lespakket voor groep 1 t/m groep 8. 
Vanaf 23 september vindt u deze demolessen op www.Kriebelsinjebuik.nl.

Meer over de Week tegen Pesten 

Lees meer over de Week tegen Pesten.

Reacties

Scroll
naar beneden